GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 20.963.391 192.627.427 228.504.901 494.255.713
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 27.349 310.252 270.943 885.258
Net Varlık Değeri 20.936.042 192.317.175 228.233.958 493.370.455
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 2.840.059 34.152.613 83.531.391 52.703.091
Esas Faaliyet Giderleri -565.295 -2.144.927 -4.162.332 -3.469.261
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 2.274.764 32.007.686 79.369.059 49.233.830
Net Dönem Kârı (Zararı) 2.274.764 32.007.686 79.369.059 49.233.830