AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON

ARP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
290.799.767
329.705.378
504.408.977
1.009.371.380
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
48.874
60.135
90.410
161.299
Net Varlık Değeri
290.750.893
329.645.243
504.318.567
1.009.210.081

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
83.031.350
43.741.636
161.109.682
506.246.914
Esas Faaliyet Giderleri
-401.561
-622.214
-711.757
-1.355.400
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
82.629.789
43.119.422
160.397.925
504.891.514
Net Dönem Kârı (Zararı)
82.629.789
43.119.422
160.397.925
504.891.514

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır