AK PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 290.799.767 329.705.378 504.408.977 1.009.371.380
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 48.874 60.135 90.410 161.299
Net Varlık Değeri 290.750.893 329.645.243 504.318.567 1.009.210.081
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 83.031.350 43.741.636 161.109.682 506.246.914
Esas Faaliyet Giderleri -401.561 -622.214 -711.757 -1.355.400
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 82.629.789 43.119.422 160.397.925 504.891.514
Net Dönem Kârı (Zararı) 82.629.789 43.119.422 160.397.925 504.891.514