İSTANBUL PORTÖY HİTİT SERBEST FON

ACZ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
27.859.452
36.525.322
48.268.954
73.642.724
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
581.491
59.175
49.984
76.889
Net Varlık Değeri
27.277.961
36.466.147
48.218.970
73.565.835

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2018/12
2019/12
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
3.718.502
8.265.245
9.865.613
23.086.390
Esas Faaliyet Giderleri
-233.357
-288.629
-358.532
562.520
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
3.485.145
7.976.616
9.507.081
23.648.910
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.485.145
7.976.616
9.507.081
23.648.910

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır