İSTANBUL PORTÖY HİTİT SERBEST FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 36.525.322 48.268.954 73.642.724 108.512.263
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 59.175 49.984 76.889 155.076
Net Varlık Değeri 36.466.147 48.218.970 73.565.835 108.357.187
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 8.265.245 9.865.613 23.086.390 11.023.480
Esas Faaliyet Giderleri -288.629 -358.532 562.520 -1.259.158
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 7.976.616 9.507.081 23.648.910 9.764.322
Net Dönem Kârı (Zararı) 7.976.616 9.507.081 23.648.910 9.643.488