ZİRAAT PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

ZBE
Kurucunun Unvanı
Fonun Süresi
Süresiz
İletişim Adresi
Maslak Mahallesi Maslak Meydanı Sokak No:3 Veko Giz Plaza Kat:6 Sarıyer / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
bilgi@ziraatportfoy.com.tr
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Ünvanı
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Son Beş Bildirim
Fondan Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Fon Haberleri