ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
4.866.976.957
6.804.330.029
Duran Varlıklar
3.172.755.594
3.789.744.528
Toplam Varlıklar
8.039.732.551
10.594.074.557
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.397.702.207
2.266.064.270
Uzun Vadeli Yükümlülükler
269.711.380
52.674.610
Toplam Yükümlülükler
3.667.413.587
2.318.738.880
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.372.318.964
8.275.335.677
Ödenmiş Sermaye
407.169.500
479.421.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
4.372.318.964
8.275.335.677
Toplam Kaynaklar
8.039.732.551
10.594.074.557

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
23.433.219.814
4.050.390.350
Satışların Maliyeti
-21.429.480.090
-3.510.693.275
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.003.739.724
539.697.075
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.003.739.724
539.697.075
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.555.718.275
185.259.027
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.054.908.373
191.697.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.648.687.681
230.877.030
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.278.906.301
314.638.295
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.278.906.301
314.638.295
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.278.906.301
314.638.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
80.448.216
-3.714.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.359.354.517
310.924.063
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.359.354.517
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
0
310.924.063

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır