ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
2.676.790.840
Duran Varlıklar
746.951.815
Toplam Varlıklar
3.423.742.655
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.571.122.270
Uzun Vadeli Yükümlülükler
259.918.810
Toplam Yükümlülükler
1.831.041.080
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.592.701.575
Ödenmiş Sermaye
200.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.592.701.575
Toplam Kaynaklar
3.423.742.655

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Hasılat
2.245.089.661
Satışların Maliyeti
-1.388.646.423
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
856.443.238
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
856.443.238
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
841.255.312
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
934.702.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
864.817.550
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
790.387.326
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
790.387.326
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
790.387.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-671.164
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
789.716.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
789.716.162

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır