ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.691.986.736
3.310.564.166
Duran Varlıklar
278.735.295
700.147.785
Toplam Varlıklar
1.970.722.031
4.010.711.951
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.011.212.632
2.090.409.962
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.820.194
111.848.861
Toplam Yükümlülükler
1.014.032.826
2.202.258.823
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
956.689.205
1.808.453.128
Ödenmiş Sermaye
46.000.000
368.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
956.689.205
1.808.453.128
Toplam Kaynaklar
1.970.722.031
4.010.711.951

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
2.297.365.521
4.320.813.031
Satışların Maliyeti
-1.814.315.101
-3.244.796.699
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
483.050.420
1.076.016.332
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
483.050.420
1.076.016.332
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
392.705.419
653.070.155
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
421.679.608
1.021.571.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
486.331.172
1.194.528.692
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
542.743.594
1.035.598.573
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
542.743.594
1.035.598.573
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
542.743.594
1.035.598.573
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-712.382
80.216
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
542.031.212
1.035.678.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
542.031.212
1.035.678.789

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır