DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.

DTRND

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.243.614.116
Duran Varlıklar
392.873.500
Toplam Varlıklar
1.636.487.616
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.301.278.281
Uzun Vadeli Yükümlülükler
56.816.727
Toplam Yükümlülükler
1.358.095.008
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
278.392.608
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
278.392.608
Toplam Kaynaklar
1.636.487.616

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Hasılat
1.260.412.968
Satışların Maliyeti
-947.757.377
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
312.655.591
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
312.655.591
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
230.472.128
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
230.472.128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
140.258.226
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
156.754.873
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
156.754.873
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
156.754.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.754.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
156.754.873

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır