DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.

DTRND

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.615.368.628
2.808.912.334
Duran Varlıklar
485.288.176
821.895.081
Toplam Varlıklar
2.100.656.804
3.630.807.415
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.680.787.591
2.671.168.478
Uzun Vadeli Yükümlülükler
63.723.521
132.168.992
Toplam Yükümlülükler
1.744.511.112
2.803.337.470
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.145.692
827.469.945
Ödenmiş Sermaye
123.000.000
123.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
356.145.692
827.469.945
Toplam Kaynaklar
2.100.656.804
3.630.807.415

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
3.558.335.066
4.777.347.130
Satışların Maliyeti
-2.850.346.186
-3.749.171.465
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
707.988.880
1.028.175.665
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
707.988.880
1.028.175.665
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
495.504.530
577.262.650
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
495.504.530
589.313.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
242.538.212
587.273.257
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
236.185.711
472.104.477
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
236.185.711
472.104.477
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
236.185.711
472.104.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.677.754
-780.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
234.507.957
471.324.253
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
234.507.957
471.324.253

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır