CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

CONSE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
379.888.840
635.475.300
Duran Varlıklar
1.512.347.061
3.028.234.204
Toplam Varlıklar
1.892.235.901
3.663.709.504
Kısa Vadeli Yükümlülükler
545.385.502
1.689.820.421
Uzun Vadeli Yükümlülükler
488.874.743
695.652.602
Toplam Yükümlülükler
1.034.260.245
2.385.473.023
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
857.975.656
1.278.236.481
Ödenmiş Sermaye
385.500.000
385.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
857.975.656
1.278.236.481
Toplam Kaynaklar
1.892.235.901
3.663.709.504

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
559.873.121
1.181.047.937
Satışların Maliyeti
-407.222.447
-997.257.970
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
152.650.674
183.789.967
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
152.650.674
183.789.967
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
103.242.389
-221.066.161
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
106.034.453
-208.530.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
64.393.804
-59.142.992
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
46.979.795
209.432.485
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
46.979.795
209.432.485
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
46.979.795
209.432.485
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
149.398.143
-521.350.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
196.377.938
-311.917.924
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
196.377.938
-311.917.924

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır