PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PHP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
6.028.384
7.854.677
30.541.413
Duran Varlıklar
494.931
610.050
593.560
Toplam Varlıklar
6.523.315
8.464.727
31.134.973
Kısa Vadeli Yükümlülükler
121.734
169.035
434.119
Uzun Vadeli Yükümlülükler
352.946
441.305
474.332
Toplam Yükümlülükler
474.680
610.340
908.451
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.048.635
7.854.387
30.226.522
Ödenmiş Sermaye
6.500.000
7.500.000
31.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.048.635
7.854.387
30.226.522
Toplam Kaynaklar
6.523.315
8.464.727
31.134.973

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
125.303
1.289.642
1.868.069
Satışların Maliyeti
-318.354
-602.363
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
125.303
971.288
1.265.706
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
125.303
971.288
1.265.706
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-873.123
-707.983
-862.830
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-534.852
-484.114
-788.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-574.344
-523.179
-824.001
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-453.506
-491.476
-808.115
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
-453.506
-491.476
-808.115
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-453.506
-491.476
-808.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
-2.772
-19.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-453.506
-494.248
-827.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-453.506
-494.248
-827.865

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır