ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
150.571.418
292.954.053
371.708.375
591.439.425
Duran Varlıklar
246.098.140
315.407.216
548.402.186
680.095.790
Toplam Varlıklar
396.669.558
608.361.269
920.110.561
1.271.535.215
Kısa Vadeli Yükümlülükler
168.905.533
203.046.085
250.764.693
458.732.651
Uzun Vadeli Yükümlülükler
40.543.349
32.084.592
29.390.096
80.599.836
Toplam Yükümlülükler
209.448.882
235.130.677
280.154.789
539.332.487
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
187.220.676
373.230.592
639.955.772
732.202.728
Ödenmiş Sermaye
43.741.000
212.918.465
212.918.465
212.918.465
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
187.220.676
373.230.592
639.955.772
732.202.728
Toplam Kaynaklar
396.669.558
608.361.269
920.110.561
1.271.535.215

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
421.121.608
427.874.619
802.077.571
904.914.260
Satışların Maliyeti
-269.513.933
-306.173.317
-624.423.004
-635.902.601
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
151.607.675
121.701.302
177.654.567
269.011.659
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
151.607.675
121.701.302
177.654.567
269.011.659
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
114.720.213
94.150.926
121.305.813
162.047.556
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
114.720.213
90.788.311
118.941.389
165.157.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
83.413.146
84.170.279
79.771.290
118.425.736
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
65.507.547
66.067.678
97.536.682
113.629.427
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
65.507.547
66.067.678
97.536.682
113.629.427
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
65.507.547
66.067.678
97.536.682
113.629.427
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.612.458
-989.531
179.188.498
-18.266.968
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
111.120.005
65.078.147
276.725.180
95.362.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
111.120.005
65.078.147
276.725.180
95.362.459

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır