EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

EKTVK

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
3.074.419.690
3.577.352.682
Duran Varlıklar
50.000.000
0
Toplam Varlıklar
3.124.419.690
3.577.352.682
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.074.369.690
3.577.302.682
Uzun Vadeli Yükümlülükler
50.000.000
0
Toplam Yükümlülükler
3.124.369.690
3.577.302.682
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.000
50.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
50.000
50.000
Toplam Kaynaklar
3.124.419.690
3.577.352.682

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
111.112.215
569.706.192
Satışların Maliyeti
-111.112.215
-569.706.192
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
0
0
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
0
0
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
0
0

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır