ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
11.686
27.996
81.096
160.590
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
89.360
208.140
313.021
754.331
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
707
4.075
22.712
19.245
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
18.910
21.256
50.818
97.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
104
101
127
86
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
0
0
0
Diğer Aktifler (Net)
4.895
10.580
36.769
53.498
Varlıklar Toplamı
125.662
272.148
504.543
1.084.964
Mevduat
0
0
0
0
Alınan Krediler
55.683
144.635
164.312
307.251
Para Piyasalarına Borçlar
0
0
0
60.563
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
0
0
40.799
135.741
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
5.016
2.647
0
0
Karşılıklar
499
686
1.871
5.200
Cari Vergi Borcu
2.667
2.432
5.955
14.985
Ertelenmiş Vergi Borcu
3.278
12.226
56.622
125.486
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
1.370
1.703
4.369
36.462
Özkaynaklar
57.149
107.819
230.615
399.276
Ödenmiş Sermaye
30.000
30.000
70.000
70.000
Yükümlülükler Toplamı
125.662
272.148
504.543
1.084.964

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
117.482
124.201
275.234
471.492
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
-3.744
-9.303
-22.441
-39.934
Temettü Gelirleri
0
0
0
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
0
0
0
0
Diğer Faaliyet Gelirleri
2.601
6.578
9.688
7.510
Faaliyet Brüt Kârı
116.339
121.476
262.481
439.068
Net Faaliyet Kârı (zararı)
27.214
74.852
160.893
249.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
27.214
74.852
160.893
249.456
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
21.192
55.797
118.531
187.092
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
21.192
55.797
118.531
187.092
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
21.192
55.797
118.531
187.092
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7
-66
14.315
14.903
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.199
55.731
132.846
201.995

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır