ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.220.412
3.350.246
14.005.453
15.941.390
Duran Varlıklar
7.633
2.712
61.994
180.377
Toplam Varlıklar
1.228.045
3.352.958
14.067.447
16.121.767
Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.726
175.615
293.617
2.628.018
Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.812
4.900
31.992
79.699
Toplam Yükümlülükler
44.538
180.515
325.609
2.707.717
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.183.507
3.172.443
13.741.838
13.414.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.183.507
3.172.443
13.741.838
13.414.050
Toplam Kaynaklar
1.228.045
3.352.958
14.067.447
16.121.767

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
4.597
347.174
19.030.535
40.142.765
Satışların Maliyeti
-11.609.648
-28.761.683
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
4.597
347.174
7.420.887
11.381.082
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
4.597
347.174
7.420.887
11.381.082
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-442.157
164.626
5.529.498
4.492.274
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-403.576
-13.849
5.530.821
3.799.979
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-408.157
-18.832
5.546.069
3.799.979
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-402.997
-19.962
5.546.069
2.924.543
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-402.997
-19.962
5.546.069
2.924.543
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-402.997
-19.962
5.546.069
2.924.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.648
8.898
23.326
18.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-396.349
-11.064
5.569.395
2.942.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-396.349
-11.064
5.569.395
2.942.550

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır