ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
151.337.538
417.952.374
1.102.146.821
1.504.270.898
Duran Varlıklar
0
0
0
0
Toplam Varlıklar
151.337.538
417.952.374
1.102.146.821
1.504.270.898
Kısa Vadeli Yükümlülükler
151.286.853
417.905.778
1.102.039.717
1.504.163.794
Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
0
0
0
Toplam Yükümlülükler
151.286.853
417.905.778
1.102.039.717
1.504.163.794
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.685
46.596
107.104
107.104
Ödenmiş Sermaye
50.000
50.000
50.000
50.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
50.685
46.596
107.104
107.104
Toplam Kaynaklar
151.337.538
417.952.374
1.102.146.821
1.504.270.898

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
18.750.550
28.558.200
107.805.485
378.737.921
Satışların Maliyeti
-18.750.550
-28.558.200
-107.805.485
-378.737.921
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-11.024
-191.540
-86.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
-11.024
-191.540
-86.546
Brüt Kâr (Zarar)
0
-11.024
-191.540
-86.546
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-513.957
-683.939
-1.752.020
-4.961.398
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
685
-4.089
60.508
0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
685
-4.089
60.508
-69.374
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
685
-4.089
60.508
-69.374
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
685
-4.089
60.508
-69.374
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
685
-4.089
60.508
-69.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
685
-4.089
60.508
-69.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
685
-4.089
60.508
-69.374

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır