OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

OGP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
2.476.553
6.461.929
13.375.495
39.902.352
Duran Varlıklar
48.741
144.056
424.466
814.151
Toplam Varlıklar
2.525.294
6.605.985
13.799.961
40.716.503
Kısa Vadeli Yükümlülükler
122.885
245.296
1.008.511
1.962.155
Uzun Vadeli Yükümlülükler
173.669
231.073
678.648
616.063
Toplam Yükümlülükler
296.554
476.369
1.687.159
2.578.218
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.228.740
6.129.616
12.112.802
38.138.285
Ödenmiş Sermaye
5.500.000
6.000.000
7.500.000
20.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
2.228.740
6.129.616
12.112.802
38.138.285
Toplam Kaynaklar
2.525.294
6.605.985
13.799.961
40.716.503

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
963.861
1.629.266
5.727.696
16.523.503
Satışların Maliyeti
0
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
963.861
1.629.266
5.727.696
16.523.503
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
963.861
1.629.266
5.727.696
16.523.503
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-809.490
-506.537
1.089.451
871.044
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-809.490
2.490.605
3.711.105
13.212.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-337.477
3.733.259
4.428.957
4.808.746
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-334.449
3.722.639
4.548.349
3.985.293
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
-334.449
3.722.639
4.548.349
3.985.293
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-334.449
3.722.639
4.548.349
3.985.293
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.167
-71.762
-65.164
-294.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-348.616
3.650.877
4.483.185
3.691.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-348.616
3.650.877
4.483.185
3.691.056

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır