ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.142.140.546
1.265.168.777
Duran Varlıklar
13.611.457.595
15.769.843.992
Toplam Varlıklar
14.753.598.141
17.035.012.769
Kısa Vadeli Yükümlülükler
246.932.669
305.983.989
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.394.718.412
3.942.620.515
Toplam Yükümlülükler
3.641.651.081
4.248.604.504
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.111.947.060
12.786.408.265
Ödenmiş Sermaye
47.000.000
47.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
11.111.947.060
12.786.408.265
Toplam Kaynaklar
14.753.598.141
17.035.012.769

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
3.065.603.959
1.587.120
Satışların Maliyeti
-596
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
3.065.603.363
1.587.120
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
3.065.603.363
1.587.120
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
3.652.196.438
1.300.118.306
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
5.362.227.078
2.129.646.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
5.382.237.128
43.986.724
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
3.867.663.701
599.352
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.867.663.701
599.352
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.867.663.701
599.352
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.867.663.701
599.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.867.663.701
599.352

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır