ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.295.215.974
1.385.340.170
Duran Varlıklar
2.468.482.515
2.840.250.847
Toplam Varlıklar
3.763.698.489
4.225.591.017
Kısa Vadeli Yükümlülükler
90.373.334
30.991.638
Uzun Vadeli Yükümlülükler
64.689.587
70.645.900
Toplam Yükümlülükler
155.062.921
101.637.538
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.608.635.568
4.123.953.479
Ödenmiş Sermaye
205.000.000
205.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
3.608.635.568
4.123.953.479
Toplam Kaynaklar
3.763.698.489
4.225.591.017

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-10.203.705
-2.798.500
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
104.455.512
69.531.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
302.314.524
-28.297.859
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
574.994.089
-28.290.075
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
574.994.089
-28.290.075
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
574.994.089
-28.290.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.263
16.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
575.013.352
-28.273.356
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
575.013.352
-28.273.356

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır