ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
1.123.784.690
1.291.300.145
Duran Varlıklar
3.430.910.333
3.949.839.992
Toplam Varlıklar
4.554.695.023
5.241.140.137
Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.083.210
15.959.383
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.507.634
7.272.817
Toplam Yükümlülükler
20.590.844
23.232.200
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.534.104.179
5.217.907.937
Ödenmiş Sermaye
827.000.000
827.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
4.534.104.179
5.217.907.937
Toplam Kaynaklar
4.554.695.023
5.241.140.137

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
137.710.092
41.199.717
Satışların Maliyeti
-8.850.815
-3.301.685
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
128.859.277
37.898.032
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
128.859.277
37.898.032
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
93.259.194
28.395.658
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
148.761.836
171.592.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
31.236.515
1.059.760
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
31.236.515
1.059.760
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
31.236.515
1.059.760
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
31.236.515
1.059.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.236.515
1.059.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
31.236.515
1.059.760

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır