BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BIGCH

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Dönen Varlıklar
556.194.137
Duran Varlıklar
1.012.006.890
Toplam Varlıklar
1.568.201.027
Kısa Vadeli Yükümlülükler
440.262.776
Uzun Vadeli Yükümlülükler
305.460.205
Toplam Yükümlülükler
745.722.981
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
822.478.046
Ödenmiş Sermaye
107.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
822.478.046
Toplam Kaynaklar
1.568.201.027

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Hasılat
2.177.081.045
Satışların Maliyeti
-1.634.822.660
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
542.258.385
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
542.258.385
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
167.012.203
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
220.280.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
217.619.481
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
170.607.372
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
170.607.372
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
170.607.372
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.530.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
157.076.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
157.076.696

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır