ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.201.460.050
Duran Varlıklar
102.111.390
Toplam Varlıklar
1.303.571.440
Kısa Vadeli Yükümlülükler
575.337.608
Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.568.459
Toplam Yükümlülükler
597.906.067
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
705.243.073
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
422.300
Toplam Özkaynaklar
705.665.373
Toplam Kaynaklar
1.303.571.440

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Hasılat
2.552.562.044
Satışların Maliyeti
-2.101.924.469
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
450.637.575
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
450.637.575
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
376.206.253
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
393.988.693
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
344.371.960
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
278.176.268
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
278.176.268
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
368.958
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
277.807.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.932.275
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
282.108.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
368.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
281.739.585

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır