ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.201.460.050
2.810.623.313
Duran Varlıklar
102.111.390
227.691.543
Toplam Varlıklar
1.303.571.440
3.038.314.856
Kısa Vadeli Yükümlülükler
575.337.608
1.649.975.224
Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.568.459
64.776.272
Toplam Yükümlülükler
597.906.067
1.714.751.496
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
705.243.073
1.323.828.536
Ödenmiş Sermaye
100.000.000
100.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
422.300
-265.176
Toplam Özkaynaklar
705.665.373
1.323.563.360
Toplam Kaynaklar
1.303.571.440
3.038.314.856

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.552.562.044
5.987.973.758
Satışların Maliyeti
-2.101.924.469
-4.847.612.150
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
450.637.575
1.140.361.608
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
450.637.575
1.140.361.608
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
376.206.253
939.704.115
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
393.988.693
965.744.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
344.371.960
516.631.685
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
278.176.268
284.409.737
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
278.176.268
284.409.737
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
368.958
-853.555
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
277.807.310
285.263.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.932.275
15.330.290
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
282.108.543
299.740.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
368.958
-961.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
281.739.585
300.701.040

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır