ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Dönen Varlıklar
245.847.011
490.609.365
Duran Varlıklar
203.177.874
608.830.861
Toplam Varlıklar
449.024.885
1.099.440.226
Kısa Vadeli Yükümlülükler
188.609.734
315.521.627
Uzun Vadeli Yükümlülükler
21.940.287
65.765.315
Toplam Yükümlülükler
210.550.021
381.286.942
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
238.474.864
718.153.284
Ödenmiş Sermaye
36.500.000
116.800.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
238.474.864
718.153.284
Toplam Kaynaklar
449.024.885
1.099.440.226

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Hasılat
189.386.442
340.004.773
Satışların Maliyeti
-98.943.594
-220.374.866
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
90.442.848
119.629.907
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
90.442.848
119.629.907
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
79.852.487
85.050.667
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
101.833.903
202.532.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
44.243.234
195.001.606
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
57.608.453
198.522.644
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
57.608.453
198.522.644
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
57.608.453
198.522.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-884.833
-1.782.554
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.723.620
196.740.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
56.723.620
196.740.090

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır