ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
288.892.556
Duran Varlıklar
179.728.705
Toplam Varlıklar
468.621.261
Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.369.727
Uzun Vadeli Yükümlülükler
47.777.580
Toplam Yükümlülükler
260.147.307
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
208.473.954
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
208.473.954
Toplam Kaynaklar
468.621.261

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Hasılat
291.529.258
Satışların Maliyeti
-208.857.087
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
82.672.171
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
Brüt Kâr (Zarar)
82.672.171
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
75.758.950
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
80.529.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
32.236.848
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
28.430.931
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
28.430.931
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
28.430.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.708.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.722.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
26.722.710

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır