ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.254.374.345
1.678.873.396
1.044.121.837
1.012.729.108
Duran Varlıklar
4.608.172.319
6.254.838.154
12.153.788.981
15.448.362.544
Toplam Varlıklar
5.862.546.664
7.933.711.550
13.197.910.818
16.461.091.652
Kısa Vadeli Yükümlülükler
553.008.350
849.418.397
1.260.334.704
1.364.159.386
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.005.221.523
1.116.550.237
3.165.239.143
4.053.499.582
Toplam Yükümlülükler
1.558.229.873
1.965.968.634
4.425.573.847
5.417.658.968
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.304.316.791
5.967.742.916
8.772.336.971
11.043.432.684
Ödenmiş Sermaye
410.000.000
410.000.000
1.180.000.000
1.180.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Özkaynaklar
4.304.316.791
5.967.742.916
8.772.336.971
11.043.432.684
Toplam Kaynaklar
5.862.546.664
7.933.711.550
13.197.910.818
16.461.091.652

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
508.826.413
654.216.178
758.552.989
158.856.067
Satışların Maliyeti
-348.825.612
-361.766.666
-544.191.888
-147.643.852
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
160.000.801
292.449.512
214.361.101
11.212.215
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
160.000.801
292.449.512
214.361.101
11.212.215
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
506.240.235
545.470.987
349.723.450
-61.901.575
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.159.776.499
806.817.562
383.951.427
1.008.724.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.015.421.972
644.831.473
222.237.312
1.227.269.655
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.010.190.828
634.119.199
310.842.172
1.171.282.854
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.010.190.828
634.119.199
310.842.172
1.171.282.854
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.010.190.828
634.119.199
310.842.172
1.171.282.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.294.774.314
1.099.006.926
80.193.450
-71.284.165
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.304.965.142
1.733.126.125
391.035.622
1.099.998.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.304.965.142
1.733.126.125
391.035.622
1.099.998.689

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır