MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MAGEN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.254.374.345
1.365.566.413
Duran Varlıklar
4.608.172.319
4.621.846.658
Toplam Varlıklar
5.862.546.664
5.987.413.071
Kısa Vadeli Yükümlülükler
553.008.350
655.678.105
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.005.221.523
1.030.083.526
Toplam Yükümlülükler
1.558.229.873
1.685.761.631
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.304.316.791
4.301.651.440
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
4.304.316.791
4.301.651.440
Toplam Kaynaklar
5.862.546.664
5.987.413.071

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
508.826.413
107.751.901
Satışların Maliyeti
-348.825.612
-76.578.919
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
160.000.801
31.172.982
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
160.000.801
31.172.982
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
506.240.235
170.688.933
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.159.776.499
170.753.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.015.421.972
95.098.789
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.010.190.828
94.580.925
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.010.190.828
94.580.925
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.010.190.828
94.580.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.294.774.314
97.538.726
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.304.965.142
192.119.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.304.965.142
192.119.651

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır