ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
2.987.968.285
2.546.779.143
Duran Varlıklar
574.543.861
2.554.672.934
Toplam Varlıklar
3.562.512.146
5.101.452.077
Kısa Vadeli Yükümlülükler
120.164.910
1.710.302.222
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.170.999.137
1.816.831.749
Toplam Yükümlülükler
2.291.164.047
3.527.133.971
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.271.348.099
1.574.318.106
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.271.348.099
1.574.318.106
Toplam Kaynaklar
3.562.512.146
5.101.452.077

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
811.406.920
821.569.739
Satışların Maliyeti
-752.701.768
-524.026.632
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
58.705.152
297.543.107
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
58.705.152
297.543.107
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
31.387.974
281.871.970
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
35.580.514
301.580.902
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
41.601.042
303.167.012
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
29.091.207
303.167.012
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
29.091.207
303.167.012
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
29.091.207
303.167.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
641.432
-197.005
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.732.639
302.970.007
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
29.732.639
302.970.007

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır