ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

ATATP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
374.495.864
395.208.032
Duran Varlıklar
86.597.306
104.162.966
Toplam Varlıklar
461.093.170
499.370.998
Kısa Vadeli Yükümlülükler
138.345.673
135.691.864
Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.881.784
18.198.134
Toplam Yükümlülükler
159.227.457
153.889.998
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
287.739.180
338.218.497
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.126.533
7.262.503
Toplam Özkaynaklar
301.865.713
345.481.000
Toplam Kaynaklar
461.093.170
499.370.998

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
249.526.678
191.208.214
Satışların Maliyeti
-156.301.427
-99.599.389
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
93.225.251
91.608.825
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
93.225.251
91.608.825
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
44.084.267
33.899.215
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
53.214.486
34.482.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
72.289.721
50.930.872
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
67.253.245
49.251.163
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
67.253.245
49.251.163
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.686.117
-1.017.413
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
65.567.128
50.268.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.767.111
14.457.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.020.356
63.708.823
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.350.695
2.053.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
85.669.661
61.655.488

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır