ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
200.669.048
364.695.692
591.120.482
548.849.334
Duran Varlıklar
21.986.617
30.840.524
134.985.034
153.099.826
Toplam Varlıklar
222.655.665
395.536.216
726.105.516
701.949.160
Kısa Vadeli Yükümlülükler
52.555.799
117.369.945
196.971.111
123.138.599
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.168.674
6.274.241
8.455.541
5.092.348
Toplam Yükümlülükler
54.724.473
123.644.186
205.426.652
128.230.947
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
167.931.192
271.892.030
520.678.864
573.718.213
Ödenmiş Sermaye
45.000.000
45.000.000
135.000.000
135.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
167.931.192
271.892.030
520.678.864
573.718.213
Toplam Kaynaklar
222.655.665
395.536.216
726.105.516
701.949.160

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
161.607.556
590.453.868
1.157.048.036
205.901.813
Satışların Maliyeti
-129.585.292
-484.785.569
-1.047.642.002
-160.692.690
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
32.022.264
105.668.299
109.406.034
45.209.123
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
32.022.264
105.668.299
109.406.034
45.209.123
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
29.585.062
78.218.377
65.328.364
20.026.404
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
33.424.631
104.352.120
193.752.281
22.804.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
66.573.715
120.734.662
88.754.277
-17.626.285
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
52.374.403
103.639.064
65.288.838
-25.393.763
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
52.374.403
103.639.064
65.288.838
-25.393.763
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
52.374.403
103.639.064
65.288.838
-25.393.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-268.673
321.774
-379.942
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.105.730
103.960.838
64.908.896
-25.393.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
52.105.730
103.960.838
64.908.896
-25.393.763

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır