ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Finansal Varlıklar (Net)
177.526
371.757
345.816
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
200.489
730.977
848.314
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
0
0
0
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar (Net)
12.927
14.179
16.272
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
6.331
16.452
18.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.446
1.135
3.937
Diğer Aktifler (Net)
1.530
26.851
60.818
Varlıklar Toplamı
400.249
1.161.351
1.293.225
Mevduat
0
0
0
Alınan Krediler
0
265.346
428.093
Para Piyasalarına Borçlar
0
117.299
116.105
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
148.691
152.669
199.881
Fonlar
153
331.940
197.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
0
1.190
9.250
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
7.853
6.829
9.352
Karşılıklar
10.100
16.030
12.169
Cari Vergi Borcu
5.038
3.031
11.312
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
2.721
20.821
32.631
Özkaynaklar
225.693
246.196
276.645
Yükümlülükler Toplamı
400.249
1.161.351
1.293.225

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Net Faiz Geliri veya Gideri
33.354
88.313
33.134
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
-323
7.646
22.338
Temettü Gelirleri
0
0
0
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
22.937
7.346
16.214
Diğer Faaliyet Gelirleri
2.096
2.723
302
Faaliyet Brüt Kârı
58.064
106.028
71.988
Net Faaliyet Kârı (zararı)
14.947
25.062
34.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
14.947
25.062
34.279
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
10.494
18.205
30.400
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
10.494
18.205
30.400
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
10.494
18.205
30.400
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-709
-1.072
49
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.785
17.133
30.449

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır