ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CLDNM

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
2.501.502
3.056.962
Duran Varlıklar
1.045.940
1.634.879
Toplam Varlıklar
3.547.442
4.691.841
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.117.610
2.461.672
Uzun Vadeli Yükümlülükler
826.239
799.331
Toplam Yükümlülükler
2.943.849
3.261.003
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
604.024
1.430.838
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-431
0
Toplam Özkaynaklar
603.593
1.430.838
Toplam Kaynaklar
3.547.442
4.691.841

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.059.353
1.920.599
Satışların Maliyeti
-1.282.271
-1.285.761
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
777.082
634.838
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
777.082
634.838
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
830.946
624.833
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
851.893
687.522
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
291.401
343.094
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
268.685
776.673
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
268.685
776.673
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-203
-204
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
268.888
776.877
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-63
28.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.622
805.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-203
-204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
268.825
805.685

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır