MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

MAP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.161.538
1.973.444
2.548.596
2.193.203
Duran Varlıklar
732.959
964.266
1.081.715
1.224.214
Toplam Varlıklar
1.894.497
2.937.710
3.630.311
3.417.417
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.154.123
941.192
899.698
1.067.161
Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.059
299.329
230.709
322.588
Toplam Yükümlülükler
1.166.182
1.240.521
1.130.407
1.389.749
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
918.198
1.892.062
2.703.536
2.230.597
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-189.883
-194.873
-203.632
-202.929
Toplam Özkaynaklar
728.315
1.697.189
2.499.904
2.027.668
Toplam Kaynaklar
1.894.497
2.937.710
3.630.311
3.417.417

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.552.015
440.918
2.564.333
1.488.966
Satışların Maliyeti
-993.601
-439.496
-2.525.606
-1.470.628
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
558.414
1.422
38.727
18.338
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
558.414
1.422
38.727
18.338
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.964.091
-268.756
-294.524
-822.175
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-2.964.461
-268.756
-255.716
-822.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-3.002.362
-273.153
-293.178
-854.971
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-3.031.848
-282.197
-697.824
-796.163
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-3.031.848
-282.197
-697.824
-796.163
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-88.020
-4.990
-8.759
-3.081
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-2.943.828
-277.207
-689.065
-793.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
870
1.678
-21.783
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.030.978
-280.519
-719.607
-796.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-88.020
-4.990
-8.759
-3.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-2.942.958
-275.529
-710.848
-793.082

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır