ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
68.737.600
170.936.976
185.995.002
Duran Varlıklar
624.617
2.044.050
3.648.559
Toplam Varlıklar
69.362.217
172.981.026
189.643.561
Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.341.660
38.185.033
28.082.170
Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.326.271
534.131
260.467
Toplam Yükümlülükler
18.667.931
38.719.164
28.342.637
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.694.286
134.261.862
161.300.924
Ödenmiş Sermaye
30.000.000
30.000.000
69.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
50.694.286
134.261.862
161.300.924
Toplam Kaynaklar
69.362.217
172.981.026
189.643.561

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
8.511.716
40.577.579
87.588.795
68.400.653
Satışların Maliyeti
-5.929.829
-27.918.025
-36.547.018
-53.932.183
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.581.887
12.659.554
51.041.777
14.468.470
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
2.581.887
12.659.554
51.041.777
14.468.470
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
239.057
8.056.201
43.650.544
7.671.763
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
331.136
8.068.753
43.661.159
15.764.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-1.735.827
27.736.308
55.842.173
27.039.062
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-1.735.827
27.736.308
55.842.173
27.039.062
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.735.827
27.736.308
55.842.173
27.039.062
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.735.827
27.736.308
55.842.173
27.039.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.995
-10.905
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.765.822
27.725.403
55.842.173
27.039.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.765.822
27.725.403
55.842.173
27.039.062

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır