ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

PGA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
32.761.778
49.626.292
84.332.111
166.833.913
Duran Varlıklar
204.603
1.257.255
1.035.683
1.883.707
Toplam Varlıklar
32.966.381
50.883.547
85.367.794
168.717.620
Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.112.468
2.928.277
5.875.586
4.284.674
Uzun Vadeli Yükümlülükler
157.487
230.575
662.826
258.145
Toplam Yükümlülükler
2.269.955
3.158.852
6.538.412
4.542.819
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.696.426
47.724.695
78.829.382
164.174.801
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
30.696.426
47.724.695
78.829.382
164.174.801
Toplam Kaynaklar
32.966.381
50.883.547
85.367.794
168.717.620

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
20.697.739
27.282.673
41.967.250
46.164.357
Satışların Maliyeti
-476.795
-834.662
-1.080.087
-5.556.191
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
20.220.944
26.448.011
40.887.163
40.608.166
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
20.220.944
26.448.011
40.887.163
40.608.166
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
12.772.682
16.974.272
28.522.594
33.116.871
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
12.772.682
16.974.272
28.522.594
92.363.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
17.185.999
21.608.350
41.516.957
92.363.710
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
13.396.663
16.823.071
31.220.810
84.429.884
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
13.396.663
16.823.071
31.220.810
84.429.884
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
13.396.663
16.823.071
31.220.810
84.429.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.396.663
16.823.071
31.220.810
84.429.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
13.396.663
16.823.071
31.220.810
84.429.884

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır