TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

EKT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
4.865.894
13.091.414
42.331.281
98.226.460
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
14.902.606
24.288.527
54.079.268
84.050.095
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
23.797
8.000
5.242
8.283
Ortaklık Yatırımları
0
0
0
22.500
Maddi Duran Varlıklar (Net)
251.229
330.398
432.288
922.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
34.559
23.462
100.413
250.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
73.853
66.894
664.594
1.718.345
Diğer Aktifler
142.510
237.108
1.342.128
2.487.890
Varlıklar Toplamı
20.294.448
38.045.803
98.955.214
187.686.793
Toplanan Fonlar
11.677.303
26.665.328
79.172.023
151.478.974
Alınan Krediler
948.757
1.204.327
898.935
1.247.871
Para Piyasalarına Borçlar
1.069.349
1.984.303
0
0
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
3.028.652
2.862.381
5.031.689
8.730.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
43.286
109.990
13.797
27.199
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
119.338
191.498
278.248
507.319
Karşılıklar
94.223
118.239
1.045.704
3.829.617
Cari Vergi Borcu
20.900
81.210
1.368.458
1.336.476
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
1.545.981
2.669.412
4.110.376
7.078.467
Diğer Yükümlülükler
207.364
430.365
1.007.967
3.017.694
Özkaynaklar
1.539.295
1.728.750
6.028.017
10.432.245
Ödenmiş Sermaye
1.026.915
1.026.915
1.026.915
1.026.915
Yükümlülükler Toplamı
20.294.448
38.045.803
98.955.214
187.686.793

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Kâr Payı Geliri (Gideri)
371.613
532.385
3.918.173
6.286.570
Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri Veya Giderleri
21.113
82.984
305.663
2.296.116
Temettü Gelirleri
0
0
0
0
Ticari Kâr Veya Zarar (Net)
22.261
56.502
1.861.270
4.727.742
Diğer Faaliyet Gelirleri
85.390
130.647
154.657
651.682
Faaliyet Brüt Kârı
500.377
802.518
6.239.763
13.962.110
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
104.480
188.464
3.729.501
7.600.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
104.480
188.464
3.729.501
7.600.388
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
80.626
143.411
2.813.795
5.143.855
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
80.626
143.411
2.813.795
5.143.855
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
80.626
143.411
2.813.795
5.143.855
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.239
36.701
1.479.200
-739.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.387
180.112
4.292.995
4.404.228

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır