ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.884.465
3.018.111
10.021.478
66.518.563
Duran Varlıklar
59.459.595
212.193.610
527.836.293
826.759.048
Toplam Varlıklar
61.344.060
215.211.721
537.857.771
893.277.611
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.041.868
8.009.020
86.985.492
11.070.868
Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.565.323
50.419.713
94.120.023
128.340.549
Toplam Yükümlülükler
24.607.191
58.428.733
181.105.515
139.411.417
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.736.869
156.782.988
356.752.256
753.866.194
Ödenmiş Sermaye
17.000.000
31.095.331
31.095.331
31.095.331
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
36.736.869
156.782.988
356.752.256
753.866.194
Toplam Kaynaklar
61.344.060
215.211.721
537.857.771
893.277.611

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
7.638.615
9.216.349
26.018.025
54.340.508
Satışların Maliyeti
-3.057.234
-6.991.218
-12.803.130
-53.152.055
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
4.581.381
2.225.131
13.214.895
1.188.453
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
4.581.381
2.225.131
13.214.895
1.188.453
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
8.880.214
23.478.895
24.026.099
225.699.705
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
8.880.214
23.478.895
100.243.102
147.763.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
277.393
4.136.764
89.265.756
118.529.042
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
3.576.307
3.037.017
84.874.024
186.897.775
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.576.307
3.037.017
84.874.024
186.897.775
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.576.307
3.037.017
84.874.024
186.897.775
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.685.766
81.327.622
115.095.244
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
890.541
84.364.639
199.969.268
186.897.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
890.541
84.364.639
199.969.268
186.897.775

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır