ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
12.687.114.838
20.717.301.827
48.001.577.327
57.334.193.973
Duran Varlıklar
40.209.484.111
75.085.744.611
153.953.502.230
165.848.176.742
Toplam Varlıklar
52.896.598.949
95.803.046.438
201.955.079.557
223.182.370.715
Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.679.117.885
20.759.664.303
37.183.794.680
50.073.336.598
Uzun Vadeli Yükümlülükler
33.414.087.401
56.998.638.816
110.102.098.656
117.913.356.557
Toplam Yükümlülükler
46.093.205.286
77.758.303.119
147.285.893.336
167.986.693.155
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.803.393.663
18.044.743.319
54.669.186.221
55.195.677.560
Ödenmiş Sermaye
102.299.707
102.299.707
102.299.707
102.299.707
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.803.393.663
18.044.743.319
54.669.186.221
55.195.677.560
Toplam Kaynaklar
52.896.598.949
95.803.046.438
201.955.079.557
223.182.370.715

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
10.664.406.707
42.732.213.696
70.531.531.601
17.390.800.996
Satışların Maliyeti
-10.546.868.537
-31.155.507.983
-53.713.132.638
-17.952.561.068
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
117.538.170
11.576.705.713
16.818.398.963
-561.760.072
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
117.538.170
11.576.705.713
16.818.398.963
-561.760.072
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-611.875.719
9.675.473.711
13.087.349.012
-1.325.686.017
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-570.740.576
10.144.305.773
14.450.344.969
-740.268.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-2.056.785.796
6.618.948.494
10.114.683.933
-3.626.643.806
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-1.972.478.349
7.100.145.148
20.907.501.797
-3.500.974.334
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.972.478.349
7.100.145.148
20.907.501.797
-3.500.974.334
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.972.478.349
7.100.145.148
20.907.501.797
-3.500.974.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.389.454.374
4.074.752.090
15.716.941.105
4.027.465.673
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.416.976.025
11.174.897.238
36.624.442.902
526.491.339
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.416.976.025
11.174.897.238
36.624.442.902
526.491.339

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır