İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

IPEKE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
7.010.863
9.757.601
11.745.316
11.917.931
Duran Varlıklar
1.624.940
2.527.469
2.882.727
5.856.962
Toplam Varlıklar
8.635.803
12.285.070
14.628.043
17.774.893
Kısa Vadeli Yükümlülükler
670.428
1.193.322
1.155.690
2.018.767
Uzun Vadeli Yükümlülükler
201.217
415.955
510.472
729.786
Toplam Yükümlülükler
871.645
1.609.277
1.666.162
2.748.553
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.479.148
2.139.540
2.962.438
3.339.101
Ödenmiş Sermaye
259.786
259.786
259.786
259.786
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.285.010
8.536.253
9.999.443
11.687.239
Toplam Özkaynaklar
7.764.158
10.675.793
12.961.881
15.026.340
Toplam Kaynaklar
8.635.803
12.285.070
14.628.043
17.774.893

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
3.329.590
4.156.232
5.940.750
5.374.747
Satışların Maliyeti
-1.273.431
-1.641.775
-2.429.311
-3.059.575
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.056.159
2.514.457
3.511.439
2.315.172
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.056.159
2.514.457
3.511.439
2.315.172
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.607.205
1.994.735
2.370.654
737.518
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.249.177
3.963.059
4.572.051
4.860.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.259.068
3.951.717
4.572.051
4.786.758
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.693.525
2.911.804
3.812.344
4.235.132
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.693.525
2.911.804
3.812.344
4.235.132
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.331.362
2.251.295
2.975.859
3.505.790
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
362.163
660.509
836.485
729.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.973
-169
-54.488
-44.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.687.552
2.911.635
3.757.856
4.190.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.331.277
2.251.243
2.944.500
3.474.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
356.275
660.392
813.356
715.929

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır