ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
5.283.558
6.408.428
9.392.439
11.502.620
Duran Varlıklar
1.065.056
1.972.554
2.710.671
2.367.191
Toplam Varlıklar
6.348.614
8.380.982
12.103.110
13.869.811
Kısa Vadeli Yükümlülükler
405.977
614.311
1.118.787
1.047.858
Uzun Vadeli Yükümlülükler
184.212
203.039
416.638
481.377
Toplam Yükümlülükler
590.189
817.350
1.535.425
1.529.235
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.758.425
7.563.632
10.567.685
12.340.576
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
5.758.425
7.563.632
10.567.685
12.340.576
Toplam Kaynaklar
6.348.614
8.380.982
12.103.110
13.869.811

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
2.849.270
3.249.641
4.002.353
2.680.208
Satışların Maliyeti
-955.284
-1.177.297
-1.504.072
-993.020
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
1.893.986
2.072.344
2.498.281
1.687.188
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
1.893.986
2.072.344
2.498.281
1.687.188
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.611.759
1.707.555
1.953.407
1.138.988
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.258.475
2.351.097
4.016.984
2.223.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.258.475
2.351.097
4.016.984
2.223.622
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.767.292
1.810.379
3.004.002
1.789.760
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.767.292
1.810.379
3.004.002
1.789.760
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.767.292
1.810.379
3.004.002
1.789.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.457
-5.172
51
-16.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.770.749
1.805.207
3.004.053
1.772.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.770.749
1.805.207
3.004.053
1.772.891

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır