ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
137.473.942
210.903.431
265.234.864
297.653.217
Duran Varlıklar
97.662.363
136.535.005
246.241.306
244.895.391
Toplam Varlıklar
235.136.305
347.438.436
511.476.170
542.548.608
Kısa Vadeli Yükümlülükler
119.859.563
165.172.554
220.061.170
260.971.926
Uzun Vadeli Yükümlülükler
72.972.682
44.941.955
59.942.606
54.228.146
Toplam Yükümlülükler
192.832.245
210.114.509
280.003.776
315.200.072
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.531.174
136.277.211
230.479.780
226.479.409
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-227.114
1.046.716
992.614
869.127
Toplam Özkaynaklar
42.304.060
137.323.927
231.472.394
227.348.536
Toplam Kaynaklar
235.136.305
347.438.436
511.476.170
542.548.608

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
103.215.877
236.920.550
252.574.971
41.595.436
Satışların Maliyeti
-62.062.933
-163.527.600
-201.461.265
-30.445.540
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
41.152.944
73.392.950
51.113.706
11.149.896
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
41.152.944
73.392.950
51.113.706
11.149.896
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
15.094.291
24.824.712
14.971.023
2.795.751
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
15.165.239
25.052.192
15.995.882
2.855.725
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-1.639.515
15.366.351
1.778.610
-984.021
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-629.039
13.336.376
6.540.056
-2.667.040
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-629.039
13.336.376
6.540.056
-2.667.040
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-214.460
1.065.878
773.468
780.266
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-414.579
12.270.498
5.766.588
-3.447.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-641.671
30.890.811
88.435.980
-553.065
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.270.710
44.227.187
94.976.036
-3.220.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-225.132
1.065.878
785.285
785.452
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.045.578
43.161.309
94.190.751
-4.005.557

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır