ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
2.191.742.707
3.323.623.324
5.960.313.670
8.067.237.231
Duran Varlıklar
2.299.332.776
3.175.785.655
7.006.267.489
7.540.780.572
Toplam Varlıklar
4.491.075.483
6.499.408.979
12.966.581.159
15.608.017.803
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.064.220.805
1.721.596.946
2.392.857.857
3.409.400.262
Uzun Vadeli Yükümlülükler
795.803.255
644.639.105
1.312.134.017
1.851.865.623
Toplam Yükümlülükler
1.860.024.060
2.366.236.051
3.704.991.874
5.261.265.885
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.322.093.007
3.614.431.693
7.710.854.646
8.529.450.898
Ödenmiş Sermaye
341.600.000
341.600.000
683.200.000
683.200.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
308.958.416
518.741.235
1.550.734.639
1.817.301.020
Toplam Özkaynaklar
2.631.051.423
4.133.172.928
9.261.589.285
10.346.751.918
Toplam Kaynaklar
4.491.075.483
6.499.408.979
12.966.581.159
15.608.017.803

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.823.482.889
4.217.184.173
8.596.295.529
8.582.322.265
Satışların Maliyeti
-2.089.836.541
-3.215.725.544
-6.123.976.802
-6.568.849.725
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
733.646.348
1.001.458.629
2.472.318.727
2.013.472.540
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
733.646.348
1.001.458.629
2.472.318.727
2.013.472.540
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
443.003.283
628.323.997
1.793.602.714
1.176.580.065
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
658.781.864
1.091.649.002
2.826.530.704
1.197.852.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
491.963.834
1.111.693.623
2.880.462.009
1.506.797.899
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
412.701.251
923.293.203
2.367.659.978
1.102.544.631
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
412.701.251
923.293.203
2.367.659.978
1.102.544.631
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.408.263
176.746.945
501.189.261
286.750.577
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
352.292.988
746.546.258
1.866.470.717
815.794.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
106.726.702
101.219.371
2.608.991.707
-302.992.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
519.427.953
1.024.512.574
4.976.651.685
799.552.295
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.103.539
176.133.077
501.189.261
286.750.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
459.324.414
848.379.497
4.475.462.424
512.801.718

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır