ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
4.243.789.837
6.161.680.269
Duran Varlıklar
3.057.687.357
6.041.930.404
Toplam Varlıklar
7.301.477.194
12.203.610.673
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.551.870.638
4.288.995.797
Uzun Vadeli Yükümlülükler
462.808.680
833.259.629
Toplam Yükümlülükler
4.014.679.318
5.122.255.426
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.275.605.648
7.062.463.397
Ödenmiş Sermaye
657.570.000
657.570.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.192.228
18.891.850
Toplam Özkaynaklar
3.286.797.876
7.081.355.247
Toplam Kaynaklar
7.301.477.194
12.203.610.673

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Hasılat
9.418.465.603
15.091.480.796
Satışların Maliyeti
-7.255.786.606
-12.126.252.301
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
2.162.678.997
2.965.228.495
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
2.162.678.997
2.965.228.495
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.404.092.357
1.804.218.779
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.621.109.829
2.237.858.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
812.686.187
1.362.506.269
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
755.743.788
1.185.517.855
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
755.743.788
1.185.517.855
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.500.257
-1.186.327
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
751.243.531
1.186.704.182
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.032.400.934
527.547.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.788.144.722
1.713.065.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.463.699
7.197.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.781.681.023
1.705.867.642

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır