ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
136.470.420
196.472.859
701.126.629
1.257.376.154
Duran Varlıklar
569.124.217
604.010.623
568.241.562
3.399.947.978
Toplam Varlıklar
705.594.637
800.483.482
1.269.368.191
4.657.324.132
Kısa Vadeli Yükümlülükler
181.777.640
208.373.709
422.960.527
642.829.163
Uzun Vadeli Yükümlülükler
33.134.604
25.433.138
38.832.820
43.275.695
Toplam Yükümlülükler
214.912.244
233.806.847
461.793.347
686.104.858
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
490.682.393
566.676.635
807.574.844
3.971.219.274
Ödenmiş Sermaye
400.000.000
400.000.000
400.000.000
400.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
490.682.393
566.676.635
807.574.844
3.971.219.274
Toplam Kaynaklar
705.594.637
800.483.482
1.269.368.191
4.657.324.132

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
270.305.864
413.481.737
1.326.625.936
2.602.800.710
Satışların Maliyeti
-250.379.036
-350.557.471
-974.889.866
-1.977.730.535
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
19.926.828
62.924.266
351.736.070
625.070.175
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
19.926.828
62.924.266
351.736.070
625.070.175
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
13.733.791
47.678.889
335.331.863
517.029.658
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
38.386.688
88.354.777
342.868.965
517.032.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.396.124
67.123.718
316.618.495
344.897.144
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
17.064.066
76.886.460
267.417.563
992.471.887
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
17.064.066
76.886.460
267.417.563
992.471.887
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
17.064.066
76.886.460
267.417.563
992.471.887
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-209.674
-892.218
-8.519.354
3.021.513
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.854.392
75.994.242
258.898.209
995.493.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
16.854.392
75.994.242
258.898.209
995.493.400

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır