MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

TIRE

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
450.995.007
634.261.447
1.561.704.137
2.243.021.635
Duran Varlıklar
311.059.002
361.666.711
469.029.527
514.806.299
Toplam Varlıklar
762.054.009
995.928.158
2.030.733.664
2.757.827.934
Kısa Vadeli Yükümlülükler
487.472.554
652.830.203
1.332.821.962
1.836.200.142
Uzun Vadeli Yükümlülükler
27.140.660
40.119.246
55.090.121
62.519.707
Toplam Yükümlülükler
514.613.214
692.949.449
1.387.912.083
1.898.719.849
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.440.795
302.978.709
642.821.581
859.108.085
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
247.440.795
302.978.709
642.821.581
859.108.085
Toplam Kaynaklar
762.054.009
995.928.158
2.030.733.664
2.757.827.934

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
1.031.041.045
1.212.400.546
2.576.001.529
1.337.130.461
Satışların Maliyeti
-878.453.876
-999.937.321
-1.936.136.240
-928.299.408
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
152.587.169
212.463.225
639.865.289
408.831.053
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
152.587.169
212.463.225
639.865.289
408.831.053
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
63.908.557
81.592.250
388.755.235
292.406.361
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
57.671.192
78.978.044
394.313.482
291.101.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-13.478.501
63.008.865
370.737.659
276.487.731
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-16.144.653
64.144.573
338.437.853
216.286.504
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-16.144.653
64.144.573
338.437.853
216.286.504
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-16.144.653
64.144.573
338.437.853
216.286.504
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.933.713
-8.606.659
1.405.019
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.078.366
55.537.914
339.842.872
216.286.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
216.286.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-18.078.366
55.537.914
339.842.872
0

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır