ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
662.449.724
1.091.209.414
2.039.954.449
2.153.247.843
Duran Varlıklar
62.027.947
87.312.099
174.793.103
382.573.884
Toplam Varlıklar
724.477.671
1.178.521.513
2.214.747.552
2.535.821.727
Kısa Vadeli Yükümlülükler
222.864.763
602.026.013
1.036.843.742
1.379.866.100
Uzun Vadeli Yükümlülükler
48.233.137
78.748.880
145.677.671
175.840.852
Toplam Yükümlülükler
271.097.900
680.774.893
1.182.521.413
1.555.706.952
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.379.771
497.746.620
1.032.226.139
980.114.775
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
453.379.771
497.746.620
1.032.226.139
980.114.775
Toplam Kaynaklar
724.477.671
1.178.521.513
2.214.747.552
2.535.821.727

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
790.625.348
1.264.868.843
2.158.486.347
958.986.736
Satışların Maliyeti
-594.540.581
-995.759.999
-1.561.914.822
-735.986.328
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
196.084.767
269.108.844
596.571.525
223.000.408
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
196.084.767
269.108.844
596.571.525
223.000.408
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
85.557.326
108.600.278
331.995.971
106.820.164
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
85.608.117
108.626.260
777.543.841
114.432.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
78.036.118
77.629.319
632.043.140
71.498.376
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
61.871.469
71.950.613
579.275.520
42.989.703
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
61.871.469
71.950.613
579.275.520
42.989.703
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
61.871.469
71.950.613
579.275.520
42.989.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-338.998
-2.743.764
-44.796.001
-5.101.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.532.471
69.206.849
534.479.519
37.888.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
61.532.471
69.206.849
534.479.519
37.888.636

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır