ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.672.397.484
2.489.697.409
3.578.725.528
4.254.341.596
Duran Varlıklar
2.560.155.616
4.615.946.104
8.021.860.556
8.696.248.964
Toplam Varlıklar
4.232.553.100
7.105.643.513
11.600.586.084
12.950.590.560
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.792.636.299
2.927.573.832
3.791.251.962
4.364.989.724
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.493.538.762
1.856.134.221
3.342.967.932
3.943.540.543
Toplam Yükümlülükler
3.286.175.061
4.783.708.053
7.134.219.894
8.308.530.267
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
946.378.039
2.321.935.460
4.466.366.190
4.642.060.293
Ödenmiş Sermaye
116.000.000
162.000.000
324.000.000
324.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
946.378.039
2.321.935.460
4.466.366.190
4.642.060.293
Toplam Kaynaklar
4.232.553.100
7.105.643.513
11.600.586.084
12.950.590.560

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
2.722.072.097
6.380.697.108
9.635.997.105
3.167.337.366
Satışların Maliyeti
-2.227.897.945
-5.637.425.321
-7.869.177.326
-2.685.896.592
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
494.174.152
743.271.787
1.766.819.779
481.440.774
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
494.174.152
743.271.787
1.766.819.779
481.440.774
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
432.912.620
304.299.855
765.385.793
254.597.634
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
418.994.615
315.705.473
774.960.717
245.829.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
335.921.233
40.869.155
332.168.075
26.888.371
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
347.866.012
104.458.901
473.074.768
-7.912.673
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
347.866.012
104.458.901
473.074.768
-7.912.673
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
347.866.012
104.458.901
473.074.768
-7.912.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
385.031.551
879.684.282
1.792.774.569
183.606.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
732.897.563
984.143.183
2.265.849.337
175.694.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
732.897.563
984.143.183
2.265.849.337
175.694.103

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır