TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

FKT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
49.682.992
55.487.454
84.834.853
81.863.836
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
59.778.617
85.623.976
137.132.926
153.752.352
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
84.882
11.691
1.521
5.111
Ortaklık Yatırımları
0
0
23.082
47.970
Maddi Duran Varlıklar (Net)
1.396.096
2.727.889
6.089.826
6.337.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
172.447
206.612
403.625
485.177
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
0
0
0
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
139.121
365.866
1.743.986
2.376.080
Diğer Aktifler
1.224.779
1.481.694
1.967.922
2.695.741
Varlıklar Toplamı
112.478.934
145.905.182
232.197.741
247.564.229
Toplanan Fonlar
84.477.388
102.847.052
176.948.067
187.645.681
Alınan Krediler
5.752.256
14.569.053
16.821.310
16.022.988
Para Piyasalarına Borçlar
6.528.730
3.130.312
5.447
1.829.142
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
981.446
567.460
105.125
41.193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
364.117
423.688
470.816
736.931
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
372.189
448.384
592.987
701.795
Karşılıklar
450.977
2.554.660
2.879.692
1.936.093
Cari Vergi Borcu
357.621
1.057.850
616.698
967.770
Ertelenmiş Vergi Borcu
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
3.246.755
4.678.005
7.364.950
8.258.986
Diğer Yükümlülükler
3.380.392
4.550.184
6.605.884
8.071.371
Özkaynaklar
6.567.063
11.078.534
19.786.765
21.352.279
Ödenmiş Sermaye
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
Yükümlülükler Toplamı
112.478.934
145.905.182
232.197.741
247.564.229

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Kâr Payı Geliri (Gideri)
2.423.687
7.357.956
7.543.921
1.648.961
Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri Veya Giderleri
257.632
448.067
2.641.625
1.193.635
Temettü Gelirleri
19
799
746
0
Ticari Kâr Veya Zarar (Net)
623.805
1.698.865
3.642.953
234.050
Diğer Faaliyet Gelirleri
856.190
1.233.681
1.743.518
1.725.921
Faaliyet Brüt Kârı
4.161.333
10.739.368
15.572.763
4.802.567
Net Faaliyet Kârı (Zararı)
1.210.691
4.227.744
7.645.714
1.360.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.210.691
4.227.744
7.646.296
1.362.685
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
922.600
2.918.692
5.845.321
1.320.641
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Dönem Net Kârı (Zararı)
922.600
2.918.692
5.845.321
1.320.641
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
922.600
2.918.692
5.845.321
1.320.641
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
137.728
1.592.730
2.862.910
244.873
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.060.328
4.511.422
8.708.231
1.565.514

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır