GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GPY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
145.296.839
216.215.903
310.743.372
338.721.834
Duran Varlıklar
2.321.871
3.610.650
8.583.041
8.053.637
Toplam Varlıklar
147.618.710
219.826.553
319.326.413
346.775.471
Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.031.224
18.787.181
49.492.297
145.215.032
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.257.992
1.549.596
2.902.173
3.719.011
Toplam Yükümlülükler
12.289.216
20.336.777
52.394.470
148.934.043
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.329.494
199.489.776
266.931.943
197.841.428
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
135.329.494
199.489.776
266.931.943
197.841.428
Toplam Kaynaklar
147.618.710
219.826.553
319.326.413
346.775.471

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
56.325.737
98.173.816
95.144.234
40.921.578
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
56.325.737
98.173.816
95.144.234
40.921.578
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
56.325.737
98.173.816
95.144.234
40.921.578
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
31.323.111
77.923.547
85.419.643
37.632.918
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
47.768.624
82.802.081
91.901.103
38.700.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
47.768.624
82.802.081
91.901.103
38.700.485
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
37.222.218
64.266.366
67.583.340
30.605.669
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
37.222.218
64.266.366
67.583.340
30.605.669
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
37.222.218
64.266.366
67.583.340
30.605.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.767
-106.084
-141.173
303.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.234.985
64.160.282
67.442.167
30.909.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
37.234.985
64.160.282
67.442.167
30.909.485

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır