GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

GPY

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
310.743.372
365.551.417
843.761.444
1.075.241.118
Duran Varlıklar
8.583.041
6.189.522
22.026.442
24.088.395
Toplam Varlıklar
319.326.413
371.740.939
865.787.886
1.099.329.513
Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.492.297
46.638.475
127.649.647
401.705.020
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.902.173
5.658.993
3.847.886
7.558.552
Toplam Yükümlülükler
52.394.470
52.297.468
131.497.533
409.263.572
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
266.931.943
319.443.471
734.290.353
690.065.941
Ödenmiş Sermaye
25.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
266.931.943
319.443.471
734.290.353
690.065.941
Toplam Kaynaklar
319.326.413
371.740.939
865.787.886
1.099.329.513

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
95.144.234
235.094.293
724.981.769
216.000.490
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
95.144.234
235.094.293
724.981.769
216.000.490
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
95.144.234
235.094.293
724.981.769
216.000.490
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
85.419.643
196.856.933
719.529.491
222.473.061
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
91.901.103
199.162.542
720.148.701
222.475.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
91.901.103
199.162.542
416.288.738
126.922.166
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
67.583.340
153.419.835
207.668.630
51.488.091
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
67.583.340
153.419.835
207.668.630
51.488.091
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
67.583.340
153.419.835
207.668.630
51.488.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.173
-908.308
-1.644.281
256.088
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.442.167
152.511.527
206.024.349
51.744.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
67.442.167
152.511.527
206.024.349
51.744.179

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır