ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.

ULAS

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
20.458.951
25.881.422
245.973.094
223.733.724
Duran Varlıklar
57.190.136
116.687.134
235.599.877
270.589.249
Toplam Varlıklar
77.649.087
142.568.556
481.572.971
494.322.973
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.339.193
4.507.989
224.699.006
202.591.021
Uzun Vadeli Yükümlülükler
16.055.577
22.561.707
42.514.652
50.489.351
Toplam Yükümlülükler
19.394.770
27.069.696
267.213.658
253.080.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.254.317
115.498.860
214.359.313
241.242.601
Ödenmiş Sermaye
25.382.175
25.382.175
25.382.175
25.382.175
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
58.254.317
115.498.860
214.359.313
241.242.601
Toplam Kaynaklar
77.649.087
142.568.556
481.572.971
494.322.973

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
5.179.787
2.848.970
1.108.505
-1.593.862
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
31.125.222
64.426.200
53.946.784
-186.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
29.406.065
64.549.157
42.754.570
1.321.512
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
27.171.079
57.137.368
21.753.485
-5.433.756
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
27.171.079
57.137.368
21.753.485
-5.433.756
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
27.171.079
57.137.368
21.753.485
-5.433.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.006
107.175
433.016
26.763
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.148.073
57.244.543
22.186.501
-5.406.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
27.148.073
57.244.543
22.186.501
-5.406.993

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır