ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
95.037.740
166.255.629
263.902.683
261.808.504
Duran Varlıklar
2.288.681
2.576.026
4.165.086
6.239.060
Toplam Varlıklar
97.326.421
168.831.655
268.067.769
268.047.564
Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.280.965
22.751.455
44.126.467
47.325.937
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.186.926
2.174.089
2.838.145
4.815.615
Toplam Yükümlülükler
16.467.891
24.925.544
46.964.612
52.141.552
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.858.530
143.906.111
221.103.157
215.906.012
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
80.858.530
143.906.111
221.103.157
215.906.012
Toplam Kaynaklar
97.326.421
168.831.655
268.067.769
268.047.564

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
90.041.172
165.032.862
249.307.789
205.215.256
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-5.537.221
-3.606.005
-4.506.965
-3.624.367
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
84.503.951
161.426.857
244.800.824
201.590.889
Brüt Kâr (Zarar)
84.503.951
161.426.857
244.800.824
201.590.889
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
47.831.223
120.932.798
190.957.222
166.230.212
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
47.831.223
120.932.798
190.949.847
166.223.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
60.468.792
132.444.077
218.099.837
185.374.111
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
47.180.564
103.210.292
162.445.376
138.341.881
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
47.180.564
103.210.292
162.445.376
138.341.881
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
47.180.564
103.210.292
162.445.376
138.341.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.941
-162.711
-248.330
-1.039.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.886.623
103.047.581
162.197.046
137.302.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
46.886.623
103.047.581
162.197.046
137.302.855

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır