ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
41.959.671
52.655.514
77.754.412
74.665.522
Duran Varlıklar
472.391
357.809
1.021.330
1.775.851
Toplam Varlıklar
42.432.062
53.013.323
78.775.742
76.441.373
Kısa Vadeli Yükümlülükler
564.356
710.127
10.674.655
2.642.015
Uzun Vadeli Yükümlülükler
392.657
693.803
231.407
259.326
Toplam Yükümlülükler
957.013
1.403.930
10.906.062
2.901.341
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.475.049
51.609.393
67.869.680
73.540.032
Ödenmiş Sermaye
37.500.000
37.500.000
37.500.000
37.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
41.475.049
51.609.393
67.869.680
73.540.032
Toplam Kaynaklar
42.432.062
53.013.323
78.775.742
76.441.373

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
138.838.212
186.402.871
245.829.685
102.252.432
Satışların Maliyeti
-132.782.555
-169.879.297
-223.310.252
-90.278.171
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
6.055.657
16.523.574
22.519.433
11.974.261
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
6.055.657
16.523.574
22.519.433
11.974.261
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
1.124.302
10.734.380
8.314.406
6.183.964
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
1.124.302
10.734.380
8.314.406
6.183.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.001.779
10.654.383
-14.829.503
-4.553.536
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.001.779
10.654.383
-14.829.503
-4.553.536
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.001.779
10.654.383
-14.829.503
-4.553.536
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.001.779
10.654.383
-14.829.503
-4.553.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.106
-120.039
67.737
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
996.673
10.534.344
-14.761.766
-4.553.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
996.673
10.534.344
-14.761.766
-4.553.536

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır